Zde naleznete odpovědi na otázky které jste nám položili při registraci nebo poslali na email.

 Je účast na akci  zpoplatněna?

Za účast se nic neplatí, ale cestovné (doprava do Prahy, lístky na MHD) a stravné (oběd) si každý účastník hradí sám.

Registroval jsem se a nedostal jsem žádnou odpověď?

Hromadné potvrzení vašich registrací je prováděno jednou týdně. Pokud jste během týdne od vaší registrace neobdrželi potvrzení, pak jste patrně zadali špatnou emailovou adresu a měli byste nám napsat na kontaktní email uvedený zde.

Je tato akce dostupná i pro studenty 4. ročníků, pro maturanty?

Ano, samozřejmě.

Mohu se akce zúčastnit, když mi je teprve 15?

Ano můžete, jen je třeba souhlas rodičů.

Co si vzít s sebou?

Není třeba zvláštního vybavení, ale mohlo by se vám hodit: blok na poznámky, tužka, foťák (pokud chcete dělat fotky), nějaké jídlo nebo peníze (nezajišťujeme oběd), průkaz totožnosti (pokud ho již máte), případně žákovskou, léky (pokud nějaké užíváte), otevřenou mysl a dobrou náladu. Bližší informace vám budou poskytnuty později emailem.

Když chci jít s rodičem, musí se zaregistrovat zvlášť?

S přítomností rodičů jsem nepočítali. Přijet s nimi můžeš, jen nebudou zapojeni do činností, které máme pro vás připraveny s výjimkou přednášek.

V kolik hodin bude prosím akce končit?

Konec akce předpokládáme mezi 17. a 18. hodinou.

Jak moc je zahrnuta práce s lidmi (pacienty)?

Práce s pacienty se bude lišit podle oboru (nukleární medicína, radiodiagnostika, radioterapie), já mohu mluvit za radioterapii. Obecně radiologický fyzik s pacienty spíš nepracuje, ale někdy si zdravotnický personál fyzika volá i přímo k pacientovi (kvůli technickým problémům nebo konzultacím). Jsou i situace, kdy fyzik s pacientem může pracovat přímo (brachyterapie, celotělové ozařování, hypertermie, první nastavení na ozařovně), ale záleží na uspořádání konkrétního oddělení. Každého pacienta však vidíme na CT, na fotce, čteme jeho anamnézu a léčbu mu plánujeme, pouze s ním většinou přímo nemluvíme. Také se nevyhneme tomu, že nás někdo zastaví na chodbě, ať mu například předepíšeme nějaký lék (což fyzik samozřejmě nemůže a neumí). V očích pacienta je osoba v bílém úboru pohybující se po nemocnici buď lékařem nebo sestrou.

Využívá se kromě gamma radiace i alfa a beta záření? (pokud ano jak a proč, jak se jejich účinky lišší od gamma záření?)

Krátká odpověď na první otázku zní: „Ano“. Mimo fotonů ionizujícího záření se v medicinských aplikacích požívají i jiné částice.

V rentgenové diagnostice se využívají pouze fotony. V radioterapii se mimo fotonů již běžně používají elektrony, v některých případech protony a také jádra uhlíku. Částice alfa se v radioterapii nepoužívají. Urychlená jádra uhlíku jsou terapeuticky zpravidla účinnější než částice alfa, a tak urychlování jader hélia nemá moc smysl. Mimo to existuje specifická metoda s názvem borová záchytová terapie, při které se ozařuje mozek pacientů neutrony. Nutno doplnit, že tato terapie není standardizovanou léčbou. V nukleární medicíně se pro diagnostické účely využívají především, jádra při jejichž přeměně vzniká co nejméně jiného než fotonového záření (například 99mTc) nebo kde je produkován pozitron (18F). Při cílené radionuklidové terapii jsou používaná jádra emitující elektrony (177Lu, 131I) a v posledních několika letech i jádra emitující částice alfa (například 223Ra).

Rozdíl v účincích jednotlivých částic zkoumá obor s názvem radiobiologie. Podrobné vysvětlení by zabralo příliš mnoho času a vyžadovalo znalost vlastní IZ i buněk. Při značném zjednodušení lze jiný biologický účinek různého typu ionizujícího záření spojit s tím, jak tyto částice předávají energii tkáním při průletu jejich objemem. Někdy se hovoří o hustotě energetických ztrát na jednotkové dráze (oficiální veličina se nazývá: lineární přenos energie), což lze spojit s počtem vzniklých iontů, a tedy poškozením buněk na atomární a molekulové úrovni. Při stejné odevzdané energii na jednotku hmotnosti tkáně (tzv. absorbovaná dávka) jsou biologicky nejúčinnější částice, které ztrácejí (v dané tkání) cca 120 keV/µm. Zjednodušeně řečeno nejvyšší biologický účinek mají urychlená jádra uhlíku následována částicemi alfa, protony a elektrony s fotony. Přijďte na DLF a podrobnější (přesto ne úplné) vysvětlení je obsahem první naší přednášky.