Akce Den lékařsým fyzikem byla v roce 2017 a 2022 podpořena  z Fondu ČVUT na podporu celoškolských aktivit.