Registrace na termín 10. 1. 2024 je spuštěna.

 

Tato akce je určena studentům středních škol, kteří jsou starší 16ti let nebo čerstvým absolventům středoškolského studia. Účast pedagogů jakož i rodinných příslušníků není možná z kapacitních důvodů.

Na akci je nutná včasná a individuální registrace prostřednictvím formuláře níže. Pokud odkaz na registrační formulář není dostupný, tak se již na akci v  daném termínu  nelze přihlásit.

Součástí registrace je i nahrání vyplněného dokumentu ve formátu PDF s doporučením učitele fyziky (s jeho elektronickým podpisem nebo s podpisem a razítkem školy)  – dokument je ke stažení  zde.

Osoby mladší 18 let musí též přiložit souhlas  s pořizováním audiovizuálních záznamů podepsaný zákonným zástupcem – dokument je ke stažení  zde.

Registrace se zavírá 28. 12. 2023 (23:59). Po tomto datu se nelze na akci přihlásit.

Rozhodnutí organizátorů o účasti nebo neúčasti registrovaných osob včetně přidělení na praktické úlohy a exkurze bude sděleno emailem nejpozději do 3. 1. 2024 (23:59).

Vzhledem k zákonem vyžadované evidenci osob na pracovištích s ionizujícím záření není možné měnit organizátorem přidělené praktické úlohy ani exkurze.

Informace poskytnuté v registraci budou použity jen pro organizaci akce a pro zajištění vstupu na pracoviště s ionizujícím zářením (evidence osob vyžadovaná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost).

Během akce budou pořizovány fotografie ze strany ČVUT v Praze k využití na webových stránkách univerzity, sociálních sítích a v tištěných publikacích. Účastí na akci dáváte souhlas s pořízením fotografií.

Chci se registrovat