Radiologická fyzika je magisterský a doktorský studijní obor, který se zabývá zejména aplikací ionizujícího záření v medicíně – zobrazování tkání v pacientovi (diagnostika) a léčba nádorových i některých nenádorových onemocnění (terapie). Absolventi tohoto oboru jsou připraveni pro výkon povolání radiologický fyzik, jenž je nezbytnou a zákonem danou součástí klinických pracovišť. Uplatnění je ale možné nalézt všude tam, kde je potřeba vyškolený odborník pro práci s ionizujícím zářením.

Zajímá vás, čím se zabývá radiologický fyzik v praxi a jaké má uplatnění?

Náplň práce radiologického fyzika se mírně liší podle toho, který ze tří z hlavních oborů si vybere:

Práce fyzika v nemocnici

Pokud se rozhodne pracovat v nemocnici, má na starosti radiační ochranu pacientů a personálu a správnou funkci všech přístrojů používajících ionizující záření. Například optimalizuje ozáření (dávky) potřebné pro vyšetření pacienta tak, aby lékař získal dostatečně kvalitní obraz při co nejnižší radiační zátěži. To provádí skrze měření charakteristik přístrojů a následně správné nastavení parametrů, nebo pomocí matematického zpracování obrazu. Má na starosti zavádění nových přístrojů a technik do provozu a výpočet stínění pro stavební úpravy budov. Dále provádí nebo kontroluje opravy přístrojů, které jsou poměrně složité, a tedy náchylné k drobným závadám. Proto je nutné sledovat správnou funkci přístrojů pravidelnými testy, které stojí na fyzikálních měřeních. Občas musí řešit radiační nehody. Například na odděleních nukleární medicíny může snadno dojít ke kontaminaci místnosti, personálu nebo pacienta látkou obsahující radionuklid. Fyzik následně řídí dekontaminaci, proměření zbytkové aktivity a další nápravné kroky.

Uplatnění mimo nemocnice

Ačkoli se zdá, že radiologický fyzik je svázaný s prostředím nemocnice, není to jeho jediní možné uplatnění. Radiologičtí fyzikové dnes chybí i v akademické sféře a ve vzdělávání. Stejně tak v soukromých firmách vyvíjejících zdravotnické přístroje, detektory nebo zabývající se radiační ochranou. Dalšími místy, kde je fyzik vítaným odborníkem, jsou auditorské firmy a státní správa. Nachází uplatnění v radiobiologickém výzkumu, který se zabývá vlivem záření na organismus a buňky, a v mnoha dalších odvětvích.

Každý si může vybrat, co ho nejvíce láká. Bez ohledu na volbu je pro práci fyzika nutností umět logicky přemýšlet, vědecky pochybovat a být schopen řešit vzniklé problémy a nečekané situace. Mít přehled o procesu, kterým prochází pacient, a to nejen z fyzikálního hlediska.

Teprve tým lékařů a fyziků je schopen zvládnout celou složitou léčbu lidsky, logicky, přesně a správně.

Nenašli jste, co jste hledali ohledně radiologické fyziky?

Přijďte tedy na akci Den lékařským fyzikem pořádanou Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou (FJFI ČVUT)! Pokud se to zrovna časově nehodí, uvítáme vás rádi i jindy. Kromě Dnů otevřených dveří nás můžete kdykoli kontaktovat. Další informace ohledně naší katedry a fakulty naleznete na webových stránkách. O připravovaných akcích pro středoškoláky informuje také web Jaderka.