Organizátoři

Hlavní organizátorka
Ing. Tereza Hanušová
Email: tereza.hanusova@fjfi.cvut.cz
Telefon: 224 358 364

 

 

 

 

 

Web a technická podpora
Ing. Tomáš Vrba
Email: tomas.vrba@fjfi.cvut.cz
Telefon: 224 358 234

 

 

 

 

 

Pořadatel

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze
Břehová 78/7
115 19 Praha 1

 

tel.: +420 222 314 132
fax: +420 224 811 074

e-mail: kdaiz@fjfi.cvut.cz