Akce Den lékařsým fyzikem byla v roce 2017 podpořena  z Fondu ČVUT na podporu celoškolských aktivit.