Další termín je plánován na  13. 1. 2021.

Vzhledem k nejistému vývoji epidemie SARS-CoV-2  jsme nuceni změnit místo konání akce, která se tímto přesouvá do virtuálního (internetového prostoru).

Akce Den lékařským fyzikem vznikla za účelem uvést v povědomí studijní obor, který se nejen rychle rozvíjí, ale především zachraňuje lidské životy. Málokdo tuší, že v nemocnici musí být přítomen radiologický fyzik, který se stará o rentgeny, klinické urychlovače a mnoho dalšího vybavení, zajišťuje radiační ochranu, ale také plánuje léčbu pacientů. A protože to málokdo tuší, málokoho také napadne tento obor vystudovat. Odborníků je nedostatek nejen v České republice, ale po celém světě, neboť  přibývá specializovaných léčebných center.

Program

Během Dne lékařského fyzika máte možnost si  sami vyzkoušet, co práce lékařského fyzika obnáší. Co může být zajímavějšího, než spojit dvě společensky uznávané profese a být zároveň zdravotníkem i fyzikem? A co může být užitečnějšího, než své schopnosti použít pro záchranu lidských životů a zdraví?

Vybavení laboratoří bylo finančně podpořeno OP VVV MŠMT z projektu č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002357 (výzva Laboratoře pro špičkové bakalářské a magisterské obory).

10:00 Co je to radiologická fyzika  krátké seznámení s profesí, oborem a uplatněním.

10:40 Radioterapie, operace bez skalpelu – jak se léčí rakovina klinickými urychlovači částic,  a to včetně ukázky skutečných terapeutických plánů.

11:20 Nukleární medicína – aneb jak užitečné mohou být radionuklidy v těle pacienta. Součástí povídání je i  ukázka vybavení.

Pauza na oběd – můžete uspokojit i své turistické či nákupní potřeby v historickém centru Prahy.

13:30 Praktické cvičení – výběr z následujících:

  1. Mamograf – přestože se jedná o nebezpečné záření, vyšetření  prsu na tomto přístroji se doporučuje všem ženám starším 45 let. Jaká je jejich radiační zátěž?  Jakému to odpovídá riziku? Na tyto otázky si odpovíme měřením.
  2. Simulátor radioterapie – nasadíte si speciální 3D brýle  a díky speciálnímu software  si sami vyzkoušíte, jaké je to obsluhovat terapeutický lineární urychlovač.
  3. Radionuklidový ozařovač – vyzkoušíte si měření ve vodním fantomu (Co je to ten vodní fantom ??! S Fantomasem ani Fantomem opery nemá nic společného, takže se nemusíte bát.) – z důvodů radiační ochrany pouze pro starší 18ti let
  4. Rentgen – nechte se překvapit, ale určitě budete schopni poradit či vysvětlit příbuzným a kamarádům, případně vaším zvířecím mazlíčkům, jak se  správně chovat při rentgenovém vyřešení.
  5. Plánování léčby nádorů – ve specializovaném softwaru si sami vyzkoušíte, jak vytvořit léčebný ozařovací plán pro skutečného pacienta se zhoubným nádorem.

Nejlepší část programu na závěr. Můžete si vybrat jednu z exkurzí na specializované pracoviště:

16:00 až cca 17:30 Exkurze

 • Nukleární medicína ve Fakultní nemocnici v Motole, kde se mimo radionuklidové diagnostiky léčí pacienti s rakovinou štítné žlázy. Nezůstaneme jen u teorie, přístroje si budete moci vyzkoušet s náležitým dozorem (nemusíte se bát) a vyzkoušet si i nějaký test na našich gamakamerách. Možná, když zbude čas, dojde i na ,,prehistorické“ přístroje, které již k léčbě pacientů nepoužíváme, ale své kouzlo mají. Alternativním pracovištěm bude Nemocnice Na Homolce a Institut klinické a experimentální medicíny – dle zájmu vás účastníků a dle časových možností pracovišť.

healthy-brain

 • Radioterapie v Thomayerově nemocnici (či na alternativním pracovišti), kde budou k vidění moderní klinické lineární urychlovače. Nejodvážnějším účastníkům exkurze můžeme ukázat i nemocniční protiatomový kryt, kde až do roku 2012 byly umístěny ozařovny s urychlovači… a kde se my jaderní fyzici cítili doslova jako doma!  Jako  bonus můžete potkat stádo muflonů s mláďaty, kteří dávají přednost areálu nemocnice před sousedním lesem (že by lepší lékařská péče?).
 • Radiodiagnostika ve Fakultní nemocnici v Motole, kde uvidíte a dozvíte se podrobnosti o nejčastějších rentgenových vyšetřeních a o výpočetní tomografii – tzv. CTéčko nebo-li tunel, kterým si můžete sami zkusit projet v pozici pacienta (samozřejmě bez ozáření!). Alternativním pracovištěm je Nemocnice Na Homolce a Institut klinické a experimentální medicíny, kde dojde možná i na magnetickou rezonanci (další tunel, ale nepoužívá ionizující záření, pouze silné magnetické pole).

vyuka13d render of a DNA spiralsOdkrytovane_CT

Registrace

Registrovat se můžete zde.